شناسه خبر : 22702

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های عمرانی پس از وصول اعتبارات پروژه را نیمه کاره رها می کنند

شرکت های عمرانی پس از وصول اعتبارات پروژه را نیمه کاره رها می کنند

دبیرکل کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران،گفت که باتوجه به پیاده سازی سیاست های چند سال اخیر، فعالیت صنف پیمانکاران دررکود بوده واکثریت آنها با توجه به قطع اعتبارات دولتی، غیرفعالند و یا درصد اندکی هم که در حوزه ساختمان فعال هستندبا سرمایه شخصی مشغول به کارند.

به گزارش چابک آنلاین، مهدی روحانی، درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: بسیاری از شرکت های ساختمانی به ظاهر فعال هستند و با توجه به تعهدات  خود مجبورهستند فعال بماننداما در عمل  فعالیت خاصی صورت نمی گیرد.

وی، خاطرنشان کرد: شرکت های رتبه یک ساختمانی که توان مالی قوی و سابقه طولانی دارند عمدتا برنده مناقصات هستند چرا که قوانین انعطاف پذیر ما به نحوی اجرا می شود که مناقصات به نفع این شرکت ها باشد ومعمولا در این فرایندها شرکت های ضعیف ترکه قدرت رقابت ندارند، حذف می شوند .

دبیرکل کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، با بیان این که هدف برخی شرکت ها دور زدن پروژه های مناقصه است نه به سرانجام رساندن آن، مدعی شدکه با توجه به نقص های مناقصات، برخی شرکت های عمرانی قسمتی از طرح ها را پس از وصول اعتبارات انجام می دهند و هنگامی که پروژه به قسمت های بی اعتبار و دردسر دار رسید، طرح های عمرانی نیمه کاره رها می شوند.

به گفته وی، نتیجه چنین اقداماتی، پروژه های نیمه تمامی است که آمار آن سال به سال افزایش پیدا می کند وآمارها از حضور87 هزار پروزه نیمه تمام در کشور حکایت دارد.

روحانی، پیمان سرجمع را از مشکل دارترین قراردادها در بین صنف پیمانکاران عمرانی بخش دولتی برشمرد و گفت: این قرارداد به ضرر پیمانکاران بوده چرا که قیمت مشخصی در این مناقصه به کارفرما پیشنهاد داده می شود اما تورمی که درادامه کاروجود دارددست پیمانکار نیست وبه عنوان شاخص تعدیل در این نوع قرار داد لحاظ نمی شود.

وی،افزود:بحثی در خصوص شاخص تعدیل در قراردادهای جدید سرجمع، صورت گرفته اما سازمان برنامه و بودجه تا زمانی که بخواهد مقدارتعدیل را مشخص کند زمان زیادی می برد و زیان بیش تری متوجه پیمانکاران می شود اما درحال حاضرقرارداد فهرست بهاء نسبت به قرارداد سرجمع ، ضرر کمتری را متوجه پیمانکار می کند .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای