شناسه خبر : 22869

اختصاصی چابک آنلاین؛

جمع افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای از تورم عقب ماند

جمع افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای از تورم عقب ماند

"محسن قره خانی"، نماینده هیات موسس شرکت بیمه اتکایی تهران در گفت وگو با چابک آنلاین: مواد اولیه ای که شرکت های بیمه برای تولید نیاز دارند سرمایه است. به دلیل تورم سال های اخیر و با وجود اینکه شرکت های بیمه افزایش سرمایه داشتند اما جمع افزایش سرمایه ها از تورم عقب مانده است. جادارد که حداقل میزان سرمایه شرکت های بیمه اتکایی از میزان فعلی باید بیشتر باشد.

حجم ویدیو: 3.58M | مدت زمان ویدیو: 00:01:49
ارسال نظر

خدمات بیمه ای