شناسه خبر : 40677

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع درآمد عملیاتی ۳۰ شرکت شهرک های صنعتی به ۱۷۰۱ میلیارد تومان رسید

فعالیت ۲۰ شرکت شهرک های صنعتی ۲۲۸ میلیارد تومان زیان عملیاتی ساخت

مجموع درآمد عملیاتی  30 شرکت شهرک های صنعتی به 1701 میلیارد تومان رسید

فعالیت ۲۷ شرکت شهرک صنعتی دراستان های مختلف کشور در سال گذشته، منجر به سود و فعالیت ۳ شرکت شهرک صنعتی دراستان های مختلف هم منجر به زیان دهی شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مجموع سود خالص 27 شرکت شهرک صنعتی در سال گذشته از مرز 104 میلیارد تومان گذشت.

در عین حال، فعالیت 3 شرکت شهرک صنعتی  هم منجر به زیان 55 میلیارد تومانی شده است.

شرکت شهرک صنعتی البرز با 25 میلیارد تومان در رتبه اول و بالاترین سود خالص سال گذشته را به خود اختصاص داد.

شرکت شهرک صنعتی خراسان رضوی با 23 میلیارد تومان سود خالص و شرکت شهرک صنعتی سمنان با 17 میلیارد تومان سود خالص در رتبه های بعدی قرار دارند.

شرکت های شهرک های صنعتی قزوین، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد هم سال گذشته را با زیان به انتها رساندند.

ناگفته نماند که مجموع درآمد عملیاتی این 30 شرکت شهرک صنعتی دولتی در سال گذشته از مرز 1701 میلیارد تومان گذشته است.

براساس این گزارش، مجموع فعالیت 10 شرکت شهرک صنعتی در سال گذشته منجر به سود عملیاتی 83 میلیارد تومانی و مجموع 20 شرکت شهرک صنعتی منجر به زیان عملیاتی 228 میلیارد تومانی شده است.

photo_2023-11-14_09-15-47

ارسال نظر