شناسه خبر : 40308

اختصاصی چابک آنلاین؛

زراعتی ها ۳ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان سودساختند

زراعتی ها 3 هزار و 454 میلیارد تومان سودساختند

بررسی صورت های مالی شش ماهه منتشر شده شرکت های فعال در حوزه کشت و صنعت حاضر در معاملات سهام نشان می دهد که این شرکت ها در زمینه کسب درآمد های عملیاتی۷۴ درصد عملکرد خود را بهبود بخشیده اند.

چابک آنلاین، سعید رشیدی، کشت و صنعتی ها موفق شدند درنیمه نخست سالجاری درآمد عملیاتی خود را به 18 هزار و 485 میلیارد تومان برسانند.

همچنین این نمادهای زراعتی توانستند میزان سود سازی خود را نسبت به دوره 6 ماهه نخست سال 1401 به میزان 35 درصد بهبود بخشند.

در جدول زیر درآمد های عملیاتی و سود و زیان خالص شرکت های فعال در زمینه کشت و صنعت حاضر در بازار سهام با دوره مشابه سال قبل مورد مقایسه قرار گرفته اند.

Capture

 «زملارد» با رشد 364 درصدی در کسب سود توانسته بهترین عملکرد را در گروه به نام خود ثبت کند.

بیشترین میزان سود کسب شده با 842 میلیارد تومان متعلق به نماد «جوین» است که میزان سود کسب شده توسط این نماد در بازه یک ساله محاسبه شده در حالی که اکثر نمادهای گروه گزارشات خود را به صورت 6 ماهه منتشر کرده اند.

 

ارسال نظر