شناسه خبر : 37916

۵ میلیون تومان متوسط مالیات اصناف

۵ میلیون تومان متوسط مالیات اصناف

سازمان امور مالیاتی کشور با هوشمندسازی اطلاعات و سوابق مودیان در دولت سیزدهم به سمت مالیات ستانی عادلانه حرکت کرده است، با این حال مالیات ۴.۲ میلیون نفر از اصناف شامل (۵۷ درصد مشمولان) صفر بوده به طوری که امسال به طور متوسط حدود پنج میلیون تومان مالیات اصناف و مشاغل بوده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، امسال مطابق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشــور موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشــاغل در اجرای این تبصره با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و افزایش سقف شمول تبصره یادشده از ۱۰ برابر به ۱۰۰ برابر معادل ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین به منظور تسهیل امور مؤدیان و افزایش مشارکت اصناف، بیش از ۳۰ جلسه با اتاق اصناف کشور و تهران در خصوص شرایط برخورداری از تبصره یادشده برگزار شد. علاوه بر این امکان تقسیط مالیات در پنج قسط (۴ ماه) در سامانه اظهارنامه و امکان افزایش به ۷ قسط (۶ ماه) در صورت مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی مربوط فراهم شد.

مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور نیز با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و سوابق مؤدیان بوده است. متوسط مالیات مشاغل و اصناف در سال گذشته معادل ۲.۶ میلیون تومان و در سال جاری حدود ۵ میلیون تومان بوده است.

تعداد مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

امسال تا پایان مهلت قانونی تعداد ۵ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۴۴۵ مؤدی نسبت به تعیین تکلیف مالیات خود اقدام کرده‌اند که از این میزان، تعداد سه میلیون ۹۸۶ هزار و ۹۳۸ فرم تبصره ماده ۱۰۰ و تعداد یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۵۰۷ اظهارنامه تسلیمی سرجمع به ارزش ۳۱، ۳ هزار میلیارد تومان (۲۰، ۶ هزار میلیارد تومان مالیات توســط مشــمولین تبصره مورد نظر و ۱۰، ۷ هزار میلیارد تومان مالیات توســط تسـلیم کنندگان اظهارنامه عادی) مالیات ابراز شده است.

در همین باره رییس سازمان امور مالیاتی کشور ‌آماری از مالیات مقطوع پرداختی اصناف و مشاغل (مشمولین تبصره ماده ۱۰۰) اعلام کرد که مالیات ۴.۲ میلیون نفر از اصناف شامل (۵۷ درصد مشمولین) صفر است.

طبق گفته «سید محمدهادی سبحانیان»، ۶.۷ میلیون نفر (۸۶ درصد مشمولین) مالیات کمتر از ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و مالیات ۴.۲ میلیون نفر از اصناف (۵۷ درصد مشمولین) صفر است.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات ۵۰ درصد از کسانی که در حوزه مشاغل و اصناف فعالیت می‌کنند صفر شده است گفت که متوسط مالیات پرداختی مشاغل و اصناف ۵ میلیون تومان بوده است همچنین صنف پزشکان بیشتر از بقیه اصناف و مشاغل مالیات پرداخت کرده است، حدود ۳۵ میلیون تومان در سال متوسط مالیات پرداختی پزشکان طبق تبصره ماده ۱۰۰ بوده است.

وی مالیات پرداختی سایر اصناف را طبق اطلاعات فرم تبصره ماده ۱۰۰ به ترتیب، داروخانه‌ها حدود ۲۲ میلیون تومان، طلا و جواهر حدود ۱۰ میلیون تومان، نمایشگاه اتومبیل حدود ۱۰ میلیون تومان، مشاوران حقوقی حدود ۶ میلیون و هشتصد هزار تومان، بنگاه‌های املاک حدود ۴ میلیون تومان، آرایشگاه زنانه حدود ۲ میلیون تومان اعلام کرد.

امسال اصناف و مشاغل همکاری خوبی با سازمان امور مالیاتی کشور داشته‌اند، این آمارها حاکی از افزایش ۲۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیاتــی عملکرد ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه عملکــرد ســال، ۱۴۰۰ رشــد ۱۵۴ درصــدی مالیــات ابرازی مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ و رشد ۲۱۵ درصدی مالیات ابرازی تسلیم کنندگان اظهارنامه است.

شناسایی مودیان جدید در دولت سیزدهم

یکی از اقدامات دولت سیزدهم در سازمان امور مالیاتی شناسایی مودیان جدید است در همین راستا هم‌زمان با روی کار آمدن این دولت شاهد افزایش تعداد مودیان جدید هستیم.

رویکرد جدید نظام مالیاتی که بر هوشمندسازی و داده مبنا کردن فرآیند مالیات‌ستانی استوار است، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

شناسایی بیش از چهار میلیون مؤدی جدید در ســال ۱۴۰۰ و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی جدید در سال ۱۴۰۱ درنتیجه اقدامــات در زمینه اتصال درگاه‌های پرداخت بــه پرونده مالیاتی مؤدیان و شناسایی مؤدیان جدید بوده است.

شناسایی مودیان جدید در دولت سیزدهم رشد قابل توجهی کرده است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ تعداد مودیان ۵۴۶ هزار و ۷۱۹ نفر بوده است در حالی که در دولت سیزدهم اکنون تعداد مودیان نزدیک به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

سازمان امور مالیاتی کشور راهبردهای بنیادین خود را در چارچوب ایجاد شفافیت و به تبع آن هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین کرده است و با تأکید بر ضــرورت مالیات ستانی مبتنی بر اطاعات شــفاف و قابل استناد و بهره‌گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال برقراری یک نظام مالیاتی هوشمند و استقرار عدالت مالیاتی است.

ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصـادی باعث جلوگیری از فرار مالیاتی، پرداخت مالیات منطبق با درآمد، تکریم مؤدیان مالیاتی و درنهایت افزایش رضایتمندی مودیان می‌شود.

ارسال نظر