شناسه خبر : 50993

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای دارای بیشترین سهم از دبیران کارگروه های سندیکا مشخص شدند

شرکت های بیمه ای دارای بیشترین سهم از دبیران کارگروه های سندیکا مشخص شدند

سرانجام پس از برگزاری یک رقابت نفس گیردرانتخابات کارگروه‌های تخصصی سندیکای بیمه گران، تکلیف دبیران کارگروهها مشخص شد که بر این اساس، مدیران ۱۴ شرکت بیمه ای، جایگاه دبیر اول و دوم ۱۸ کارگروه این نهاد صنفی را کسب کردند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سندیکای بیمه گران ایران یک نهاد صنفی با عضویت 40 شرکت بیمه‌ای کشور است و دارای یک هیات رئیسه، یک شورای عمومی،  چهار کمیسیون تخصصی، 18 کارگروه تخصصی و شوراهای هماهنگی در استان های کشور است.

کمیسیون های این نهاد شامل کمیسیون های فنی، مالی، اتکایی، زندگی، سرمایه گذاری، حقوقی و تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات است که تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان منتخب با نظر و رای شورای عمومی در این 7 کمیسیون تخصصی عضو می شوند.

هیات رییسه سندیکای بیمه گران هم مرکب ازدبیرکل و چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل است.

درحال حاضر، محسن پورکیانی، علیرضا یزدان دوست، ابوالفضل آقا دادی ،هادی اویار حسین و مهدی قمصریان اعضای این هیات رئیسه را تشکیل می دهند.

این نهاد صنفی دارای 18 کارگروه تخصصی است که هرکدام از آنها دارای دو دبیر بوده  که با نظراعضای کارگروه ها انتخاب می شوند.

درهمین راستا روز گذشته (۳۱اردیبهشت ماه)  انتخابات کارگروه‌های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران به صورت آنلاین برگزار شد.

درنتیجه این انتخابات، 33 مدیر از 14 شرکت بیمه برای دبیر اول و دبیر دوم این 18 کارگروه انتخاب شدند.

مدیران 26 شرکت بیمه ای  نیز سهمی در دبیری کارگروه های این نهاد  صنفی کسب نکردند.

برهمین اساس 4 مدیر از شرکت بیمه پارسیان و 4 مدیر از شرکت بیمه نوین و 3 مدیر از شرکت بیمه سامان، 3 مدیر از شرکت بیمه آسیا و 3 مدیر از شرکت بیمه البرز با رای اعضا به عنوان دبیران اول و دوم بعضی کارگروه ها انتخاب شدند.

از شرکت های بیمه تعاون، تهران رواک، سینا، سرمد، دانا، ملت و پاسارگاد 2 مدیر و از شرکت های بیمه ما و رازی هم یک مدیر جایگاه دبیری اول و دوم سندیکا را به دست آوردند.

کارگروههای تخصصی این سندیکا،بموجب مصوبات شورای عمومی و با توجه به مسائل و موضوعات مبتلا به صنعت بیمه و نیازهای موجود،  بنا به پیشنهاد دبیرکل  یا هر یک از اعضاءو با هدف انجام امور کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه و در راستای حمایت از حقوق قانونی و صنفی اعضای سندیکا وکوشش در جهت هماهنگ کردن روش ها و عملیات شرکت های بیمه ای و ارائه پیشنهادات در حدود مقررات و مصوبات شورای عمومی تشکیل شده است.

دبیران کارگروه های سندیکای بیمه گران، بعنوان هماهنگ کننده امور کارگروه تخصصی موظفند با همکاری سندیکا نسبت به تعیین دستور جلسه متناسب با موضوعات و مسائل روز و موارد ارجاعی شورای عمومی و دعوت از اعضای کارگروه برای برگزاری جلسات اقدام کنند.

کارگروه های سندیکای بیمه گران

ارسال نظر