شناسه خبر : 50903

اختصاصی چابک آنلاین؛

رقم سود خالص بیمه زندگی خاورمیانه از مرز ۱۳۷ میلیارد تومان گذشت

رقم سود خالص بیمه زندگی خاورمیانه از مرز 137 میلیارد تومان گذشت

سود خالص هر سهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال گذشته با افزایشی ۵۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به رقم ۵۷۴ ریال رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش، سود خالص هرسهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال 1401 رقمی معادل 367 ریال بود.

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده سال 1402 خود را منتشر کرده است.

مروری برعملکرد این شرکت بیمه ای نشان داد که سود عملیاتی این شرکت با 58 درصد رشد نسبت به سال 1401 به رقم 136 میلیارد و 889 میلیون تومان رسیده است.

همچنین سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال گذشته به رقمی بالغ بر 137 میلیارد و 800 میلیون تومان رسید. 

سرمایه ثبت شده شرکت بیمه زندگی خاورمیانه 240 میلیارد تومان است.

محمد ابراهیم امین، سید احمد احمدی هاشمی، سیدحسین سلیمی، خسرو اسمعیل زاده و هادی برخوردار اعضای هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر