شناسه خبر : 50827

اختصاصی چابک آنلاین؛

کارنامه عملکرد بیمه حکمت صبا منتشر شد

کارنامه عملکرد بیمه حکمت صبا منتشر شد

زیان خالص شرکت بیمه حکمت صبا در پایان سال گذشته به رقم ۵۷۱ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت بیمه حکمت صبا به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به اسفند ماه سال گذشته خود را منتشر کرده است.

در این گزارش، زیان عملیاتی شرکت بیمه حکمت صبا در پایان سال گذشته به رقم 560 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه حکمت صبا در حال حاضر 311 میلیارد تومان است.

غلامحسین چایچی نصرتی،  شهرام سلامتی خیاوی،مصطفی مداح و محسن پریانی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه حکمت صبا  را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر