شناسه خبر : 50818

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه معلم با جهش سود پوست انداخت

بیمه معلم با جهش سود پوست انداخت

سود خالص هرسهم شرکت بیمه معلم برای سال مالی گذشته رقمی معادل ۱۲۹ ریال اعلام شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش، در سال ۱۴٠۱  زیان خالص هر سهم شرکت بیمه معلم رقمی معادل ۴۵٠ ریال بود. 

شرکت بیمه معلم به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده سال گذشته خود را منتشر کرده است. 

برهمین اساس،  شرکت بیمه معلم در سال گذشته موفق به ثبت سود خالصی بالغ بر ۷۴ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان شده است.

هر چند که زیان خالص شرکت بیمه معلم درسال 1401  بالغ بر ۲۶۱ میلیارد تومان بود. 

مروری برعملکرد سال گذشته شرکت بیمه معلم نشان داد که زیان عملیاتی این شرکت با کاهش قابل توجهی نسبت به سال ۱۴٠۱ روبرو بوده است.

ازسعید صحت، سعید جبلی،  مفید امینی،  داود الماسی و هادی گنج خانلو به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه معلم یاد می شود.

سرمایه ثبت شده شرکت بیمه معلم ۵۸۱ میلیارد تومان است.

 

ارسال نظر