شناسه خبر : 49298

اختصاصی چابک آنلاین؛

مسولیت صنعت بیمه را وزارت بهداشت بر عهده گرفت

مسولیت صنعت بیمه را وزارت بهداشت بر عهده گرفت

مفید امینی، مدیر عامل شرکت بیمه معلم:

به گزارش چابک آنلاین، 10 درصدی که از عوارض بیمه نامه شخص ثالث که برای وزارت بهداشت کسر می شود به منظور کمک به افراد مجروح شده در حوادث رانندگی بوده و البته هدفگذاری مناسبی است.

این قانون باعث شده  که وقوع حوادث بدتر نشود و هر فرد می‌تواند به صورت رایگان به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کند و این خدمت را دریافت کند؛ این یک پوشش مهم و انسانی است.

مسئولیت صنعت بیمه را وزارت بهداشت بر عهده  گرفته این امر بد نیست. 

هرچند که گاهی وزارت بهداشت اطلاعاتی را در خصوص هزینه کرد عوارض دریافتی دراختیار صنعت بیمه قرار می داد اما این اطلاعات ناقص بود و باید به درستی تبادل شود.

 

حجم ویدیو: 45.11M | مدت زمان ویدیو: 00:01:28 دانلود ویدیو
ارسال نظر