شناسه خبر : 50509

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌های بیمه اتکایی برای کسب بازار بیشتر در فروردین زور آزمایی کردند

شرکت‌های بیمه اتکایی برای کسب بازار بیشتر در فروردین زور آزمایی کردند

حق بیمه صادره ۷ شرکت بیمه اتکایی در یک ماهه فروردین سالجاری حدود ۱۷۶ میلیارد تومان بوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت بیمه اتکایی آوای پارس با ۷۲ میلیارد تومان حق بیمه صادره رتبه اول را در این زمینه به خود اختصاص داد.

شرکت های بیمه اتکایی امین با ۳۰ میلیارد تومان حق بیمه صادره و بیمه اتکایی ایرانیان با ۲۵ میلیارد تومان حق بیمه صادره در رتبه های بعدی قرار دارند.

بررسی ها نشان می دهد که مجموع خسارت پرداختی این ۶ شرکت در یک ماهه فروردین ماه سالجاری در حدود ۷۱ میلیارد تومان بوده است.

خسارت پرداختی بیمه اتکایی رایا در یک ماهه فروردین ماه سالجاری صفر بود.

حق بیمه صادره شرکت های بیمه اتکایی در یک ماهه فروردین در رشته های متنوعی بوده و هرکدام از این شرکت ها در بازارهای متنوعی حضور یافته اند.

بیشترین حق بیمه صادره شرکت بیمه اتکایی آوای پارس با ۲۱ درصد سهم در رشته هواپیما، اتکایی امین با ۵۴ درصد سهم در رشته آتش سوزی، اتکایی ایرانیان با ۳۸ درصد سهم در نفت و انرژی، اتکایی سامان با ۳۳ درصد سهم در رشته مهندسی، اتکایی تهران رواک با ۴۹ درصد سهم در رشته باربری، اتکایی ایران معین هم با ۳۶ درصد سهم در رشته آتش سوزی و بیمه اتکایی رایا با ۴۱ درصد سهم در رشته مهندسی بوده است.

شرکت‌های بیمه اتکایی برای کسب بازار بیشتر در فروردین زور آزمایی کردند

ارسال نظر