شناسه خبر : 49030

اختصاصی چابک آنلاین ؛

سود بیمه اتکایی امین کاهشی شد

اتکام کاهشی شد

سود بیمه اتکایی امین کاهشی شد

سود خالص هر سهم شرکت بیمه اتکایی امین در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به رقم ۲۷۵ ریال رسید.

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه اتکایی امین در دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1401 رقمی معادل 432 ریال بوده است.

مقایسه این دو  عدد نشان می دهد که سود خالص هر سهم اتکایی امین  کاهشی 157 ریالی  داشته است. 

براساس این گزارش، سود خالص شرکت بیمه اتکایی امین در مدت مورد نظر این گزارش به رقمی بالغ بر 220 میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سود خالص 345 میلیارد تومانی این شرکت در دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند سال 1401، حدود 125 میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش داشت.

این بررسی نشان داد که سود عملیاتی شرکت بیمه اتکایی امین هم در دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه  1402 به رقمی بالغ بر 248 میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده است.

این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهشی در حدود 161 میلیارد تومان داشت. 

زیراسود عملیاتی این شرکت در دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال 1401 حدود 409 میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر