شناسه خبر : 47829

اختصاصی چابک آنلاین؛

اتفاق‌های خوبی در زمینه انتشار اوراق در صنعت بیمه رخ خواهد داد

اتفاق‌های خوبی در زمینه انتشار اوراق در صنعت بیمه رخ خواهد داد

مسعود بادین، مدیر عامل شرکت بیمه آسیا:

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شاید اطلاعات دقیق مورد نیاز صنعت بیمه برای انتشار اوراق بیمه ای وجود ندارد.

بازار سرمایه و صنعت بیمه هر یک به تنهایی روند و بازی خود را دارند.

انتشار اوراق بیمه ای درحال بررسی و مطالعه است و شاید نیازمند یک اجماع جمعی است.

این که یک شرکت بیمه ای بخواهد به تنهایی در زمینه انتشار اوراق حرکتی انجام دهد شاید نتیجه خوبی نتواند به دست آورد.

مطالعاتی در این زمینه درحال انجام  بوده و شاید به زودی اتفاقاتی خوبی در این زمینه صورت بگیرد.

 

حجم ویدیو: 22.11M | مدت زمان ویدیو: 00:00:54 دانلود ویدیو
ارسال نظر