شناسه خبر : 46608

اختصاصی چابک آنلاین؛

چرا خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از سپرده گذاری در بانک جذاب تراست؟

چرا خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از سپرده گذاری در بانک جذاب تراست؟

مجید گرشاسبی، معاون فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سرمد: بیشترین جذب بیمه های عمر و سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم بوده و کارگزار و نماینده ها می آورند زیرا کارمزد های بزرگی دارد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، نوع پوشش های متنوع در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در هیچ سرمایه گذاری دیگری وجود ندارد.

مجموع تسهیلاتی  که در بیمه های عمر و سرمایه گذاری وجود دارد  قابل مقایسه با رشته های بیمه ای دیگر نیست و این فرهنگ در کشور های دیگر بسیار جا افتاده و این رشته را می پذیرند زیرا رشته ای است که در هر شرایطی می تواند به بیمه شده کمک کند.

 

حجم ویدیو: 5.23M | مدت زمان ویدیو: 00:01:54 دانلود ویدیو
ارسال نظر