شناسه خبر : 45729

اختصاصی چابک آنلاین؛

کمیسیون بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران منشاء دو اثر مفید در صنعت بیمه است

قسمت دوم:

کمیسیون بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران منشاء دو اثر مفید در صنعت بیمه است

معصوم ضمیری، رییس کمیسیون بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران ایران: کمیسیون بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران ایران از معصوم ضمیری، علیرضا هادی، مهدی نوروزی، علیرضا حجتی، شیما آرا، موسی رضایی میرقائد و عباس اسلامی تشکیل شده و حسن دهگاهی نیز دبیر این کمیسیون است که تاکنون وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در  کنار اعضای اصلی همیشه از افراد دیگری هم در جلسات کمیسیون بهره مند بودیم و نقطه نظرات بسیار مهمی را به جلسات ارائه دادند که علی فرزین و رحیم مصدق از جمله این افراد هستند.

کمیسیون بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران ایران می تواند منشاء دو اثر بسیار مفید باشد.

 

حجم ویدیو: 93.63M | مدت زمان ویدیو: 00:03:55 دانلود ویدیو
ارسال نظر