شناسه خبر : 39903

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت بیمه تجارت نو شفاف سازی کرد

شرکت بیمه تجارت نو شفاف سازی کرد

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، دلیل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود(زیان) عملیاتی این شرکت در شهریورماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل را توضیح داد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مهران رضوانی،توضیح داد:  این افزایش به دلیل احتساب ذخیره ریسک های منقضی نشده براساس ماده 9 آیین نامه 58 شورای عالی بیمه دلیل افزایش ضریب خسارت رشته های درمان گروهی، عمر غیراندوخته دار و بدنه خودرو به بیش از 85 درصد است.

وی، اظهار کردکه افزایش هزینه کارمزد نمایندگان و کارگزاران به دلیل شناسایی هزینه مذکور براساس روش حسابداری تعهدی و افزایش هزینه های اداری و عمومی از دیگر دلایل این افزایش  است.

 

ارسال نظر