شناسه خبر : 37823

اختصاصی چابک آنلاین؛

ریاست کلی بیمه مرکزی به استاد هاشمی رسید

ریاست کلی بیمه مرکزی به استاد هاشمی رسید

یک عضو هیات عامل بیمه مرکزی، تایید کردکه در جلسه امروز هیات دولت ، علی استاد هاشمی، دیگر عضو کنونی هیات عامل به عنوان رییس کل  جدید بیمه مرکزی ایران انتخاب شده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این عضو هیات عامل بیمه مرکزی که  نخواست نامی از او در خبر برده شود، به چابک آنلاین گفت که معارفه رییس کل جدید بیمه مرکزی فردا انجام خواهد شد.

تا پیش ازا ین، مجید بهزاد پور ریاست کلی بیمه مرکزی را برعهده داشت.

مجید بهزاد پوراز 10  اسفند ماه ۱۴٠٠ تا اکنون وبنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران، رئیس کل بیمه مرکزی ایران شده بود.

دوره 18 ماهه ریاست کلی بهزاد پور بر بیمه مرکزی را می توان یکی ازکوتاه ترین دوره روسای کل بیمه مرکزی از سال ها قبل تا اکنون دانست.

دوره ریاست عمده روسای کل پیشین بیمه مرکزی در سالهای گذشته، بیش از دوسال بوده است.

ارسال نظر