شناسه خبر : 37299

اختصاصی چابک آنلاین؛

مخاطب دوم اجرای ماده ۴۸ قانون شخص ثالث کدام وسایل نقلیه هستند؟

مخاطب دوم اجرای ماده 48 قانون شخص ثالث کدام وسایل نقلیه هستند؟

بر اساس ماده۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، در همین راستا، 25 تیرماه سالجاری، با پیگیری های صندوق تامین خسارت های بدنی، اجرای ماده۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 در دستور کار قرار گرفت.

باتوجه به ریسک بالای خودروهای سنگین و بدلیل تاثیر و اهمیت وسایل نقلیه سنگین مورد استفاده در جابجایی بار و مسافر در حوادث رانندگی، ضرورت دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث برای این گروه بیشتر از سایر وسایل نقلیه است.

 در مرحله اول خودروهای سنگین در دستور کار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور قرار گرفتند.

به گفته علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، بیش از ۱۷هزار وسایل نقلیه سنگین بیش از یک سال است که فاقد پوشش بیمه نامه شخص ثالث هستند.

البته در گام اول اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، بیش از ۲۰ هزار خودرو نفت گازسوز فاقد بیمه نامه که علی رغم گذشت بیش از یک سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه همچنان فاقد بیمه بوده اند، در تیرماه سال جاری شناسایی شدند.

ازقرارمعلوم درمرحله اول، به دارندگان وسایل نقلیه سنگین هشدار داده می شود که اقدام به خرید و تهیه بیمه نامه شخص ثالث کنند.

در صورت عدم اقدام لازم در بازه یک ماهه، کارت سوخت این وسایل نقلیه غیرفعال خواهد شد.

photo_2023-08-22_10-55-39

 

پس از یک ماه، در نتیجه اقداماتی که ستاد سوخت برای خودروهای سنگین انجام داده است، دارنده 476 خودروی سنگین طی مقطع هشدار اقدام به تمدید بیمه نامه خود کردند.

573 خودروی سنگین هم، طی هفته اول ورود به لیست خاکستری، اقدام به تمدید بیمه نامه خود کرده اند.

درعین حال هنوز16 هزار و 687 خودروی سنگین در لیست خاکستری قرار داشته و مشمول غیر فعال شدن کارت سوخت هستند.

گفته می شود در مراحل بعدی، این طرح برای سایر وسایل نقلیه موتوری زمینی اجرا خواهد شد.

به تازگی، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با تأکید براینکه بیش از ۱۷ هزار خودرو سنگین بدون بیمه در حال ترددند،گفته که  رانندگان این وسایل نقلیه اگر بیمه شخص ثالث تهیه نکنند، سهمیه سوختشان قطع می‌شود و افزوده که بر اساس ماده48 قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.

مهدی قمصریان ، ضمن اعلام اولتیماتوم یک ماهه به مالکان این وسایل نقلیه تأکید کرد: به دارندگان این وسایل هشدار داده می‌شود که اقدام به خرید و تهیه بیمه نامه شخص ثالث کنند، در صورت عدم اقدام لازم در بازه یک ماهه، کارت سوخت آنها غیرفعال خواهد شد.

 

ارسال نظر