شناسه خبر : 37115

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پیشرفته در بیمه اتکایی ایرانیان

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پیشرفته در بیمه اتکایی ایرانیان

کارگاه آموزشی مدیریت پیشرفته در عصر حاضر ، دوشنبه ۲۳ مرداد ۴۰۲ با حضور تمامی مدیران این شرکت برگزار گردید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه اتکایی ایرانیان ؛ کارگاه آموزشی مدیریت پیشرفته در عصر حاضر ، دوشنبه 23 مرداد 402 با حضور تمامی مدیران این شرکت برگزار گردید.

استاد دکتر شهریار شهبازمرادی مدرس این کلاس در ابتدا سیرتکامل قدرتهای اقتصادی جهان ، علل صعود و سقوط آنها در طی قرون متمادی و موفقیت و شکست برندهای مهم بین المللی، مؤسسات و نهاد های جهانی و داخلی را تشریح نمود.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مدیریت، "آینده نگری، کمال خواهی و ریسک پذیری" را از مهمترین عوامل موفقیت مدیریت درسازمان برشمرد وبا هشدار درمورد "مدیریت دراوج موفقیت" خاطرنشان کرد : سرمستی در اوجِ موفقیت ، عامل سقوط سازمان درآینده خواهد بود.

استاد شهباز مرادی دربخش دیگری از این جلسه آموزشی با اشاره به مدلهای تفکر و حکمرانی سازمان، روشها و مدل های کاربردی تجارب مدیرانِ موفق و شکستهای ناموفق را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد و با ارائه چند نمونه به ریشه یابی توفیقات و شکست ها پرداخت. وی در ادامه با اشاره به نمونه های ارزنده مدیریت ، کتب ، فیلمهای آموزنده،ن شریات مختلف خارجی و داخلی ، سایت ها و الگوهای پیشرفت را معرفی نمود.

درخلال این جلسه برخی اقدامات مهم کلیدی مدیریت باعناوین زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

اصلاحات تدریجی و مدبرانه، آینده مداری و دارابود برنامه برای آینده سازمان، نگاه استراتژیک به موضوعات و بقای آینده سازمان، راههای و روشهای استراتژیک ، نوآوری با برنامه، انتقال تفکر نوآوری به کارکنان، تأثیر ذهنیت خوب بر سازمان، پرهیز از انحرافات تدریجی، اهمیت اطلاع رسانی درون سازمانی، تغییر مستمر حقوق کارکنان، توجه به تکنولوژی، فرهنگ سازی و ایجاد همبستگی کارکنان به سازمان، پیشگیری از انحرافات تدریجی و تبدیل شدن به عرف سازمانی، شیوه های کاربردی موفقیت مدیران و هوش اجرایی، برنامه ریزی دقیق و ایجاد ساختار منظم سیستماتیک، بررسی قدرت مدیران، اهمیت وظایف و نقش مدیران ارشد و میانی و کارکنان در سازمان، مدل سرپرستی کارکنان، شیوه های کاربردی مدیران و توجه به نشانه های سقوط در اوج.

 

ارسال نظر