شناسه خبر : 35944

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

سود نقدی هر سهم بیمه آسیا ۱۹ ریال

سود نقدی هر سهم بیمه آسیا 19 ریال

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آسیا ساعت ۹ روز دو شنبه ۲۶ تیرماه سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 از سوی صاحبان سهام حاضر تصویب و 8.000 میلیون ریال پاداش به صورت ناخالص برای هیات مدیره در نظر گرفته شد.

همچنین، سود نقدی به ازای هر سهم شرکت بیمه آسیا 19 ریال و سود خالص هر سهم 187 ریال تعیین شد.

درحال حاضر مسعود بادین، محمدرضا عربی مزرعه شاهی، سیدمهدی صادقی، نادر حسن زاده و فرامرز خجیرانگاسی در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه آسیا حضور دارند.

براساس این گزارش سود خالص این شرکت در پایان سال منتهی به 29 اسفند 1401، 579 میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر