شرکت بیمه آسیا
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا،با بیان اینکه، درهرشرکتی که فرهنگ پاسخگویی بیشتر باشد استقبال مشتریان نیز بیشتر است، افزود: نوع برخورد با مشتری و انجام کار است که تفاوت مابین شرکت‌ها را ایجاد می‌کند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: : یک نگرانی بیمه مرکزی درزمینه تهاتر مطالبات شرکت های بیمه ای با سهام این بود که قیمت های سهامی که قراراست با مطالبات تهاتر شود بیش از ارزش واقعی آن باشد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، گفت: یک دلیل نارضایتی بیمه گذاران به سطح پایین توانگری مالی شرکت‌ها و ناتوانی در پرداخت به موقع ودقیق خسارت‌ها برمی‌گردد که اصلاح ترازنامه شرکت‌های بیمه‌ای و الزاماتی که از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شده، می‌تواند تا اندازه زیادی از این نارضایتی‌ها کم کند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، با بیان اینکه مسائلی همچون بیمه به صورت تدریجی در جامعه و اقتصاد جا باز می کنند، افزود: آگاهی جامعه باید نسبت به بیمه افزایش یابد و صنعت بیمه تنها می‌تواند محصولات و پوشش‌های خودرا معرفی کند که اینکار را انجام می‌دهد و آگاهی باید از طرق دیگری هم ایجاد شود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی نمایندگان شرکت بیمه آسیا، نرخ ارایه شده درصنعت بیمه را فاقد منطق دانست وگفت که استفاده از ابزار کاهش نرخ جوابگوی صنعت بیمه نیست.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی نمایندگان شرکت بیمه آسیا، با بیان اینکه، برای موفقیت یک صنعت باید منافع تمامی ذینفعان درنظر گرفته شود، افزود: اگر شبکه فروش ضعیف شود شرکت‌های بیمه‌ای نمی توانند از رشد کافی برخوردار باشند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه با جمع آوری دیتا اتفاق خوبی درصنعت بیمه درحال رخ دادن است،گفت: اما هنوز برای ارزیابی خسارت توسط هوش مصنوعی و جایگزینی آن با انسان نیاز به زمان است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  دبیرانجمن صنفی شرکت‌های نمایندگی شرکت بیمه آسیا، گفت: صنعت بیمه به تنهایی نمی‌تواند در زمینه توسعه فرهنگی بیمه کاری انجام دهد و برای اینکار نیاز به حضور پررنگ دولت که ابزارهای اطلاع رسانی قوی مانند صدا و سیما دارد، است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیرعامل شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه تفاوتی جدی با سرمایه‌گذاری در سایر صنایع دارد،افزود: اصل نخست در صنعت بیمه ایفای به موقع و دقیق تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر با هدف تضمین حقوق بیمه‌گذاران و همچنین صیانت حقوق سهامداران است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛ آیین نامه توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای نیاز به بازنگری دارد

  یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه شرایط اشخاص را وادار به تغییر می کند، گفت:به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن برروی اقتصاد کشور،صنعت بیمه هم به شدت تحت تاثیر قرارگرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد