اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، اظهارکرد: رفتارموجود، رفتاری تبعیض‌آمیز ما بین شرکت‌های مناطق آزاد و شرکت‌های سرزمین اصلی است چرا که شرکت‌های سرزمین اصلی با توان و برندی که دارند می توانند به راحتی در مناطق آزاد حتی بدون گرفتن مجوز لازم از آن منطقه فعالیت کنند، اما شرکت های بیمه مناطق آزاد حتی با…

همه اخبار
خدمات بیمه ای