شناسه خبر : 35087

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام شرکت بیمه ای بیشترین سرمایه را دارد؟

کدام شرکت بیمه ای بیشترین سرمایه را دارد؟

مجموع سرمایه ثبتی شرکت های بیمه بازرگانی جنرال تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت دولتی بیمه ایران با سرمایه حدود 18 هزار میلیارد تومان، بیشترین میزان سرمایه ثبتی را در بین شرکت های بیمه ای به خود اختصاص داده است.

قابل توجه آنکه شرکت بیمه پاسارگاد با سرمایه ثبتی 5 هزار و817میلیارد تومان بالاترین میزان سرمایه را در بین شرکت های بیمه خصوصی دارد.

شرکت های بیمه البرز با سرمایه ثبتی 3500 میلیارد تومان و بیمه آسیا با سرمایه ثبتی 3100 میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

در مقابل شرکت های بیمه ای، آسماری، امید و میهن  کمترین سرمایه ثبتی را در بین شرکت های بیمه ای جنرال به خود اختصاص داده اند.

ناگفته نماند که سه شرکت بیمه آسماری، حافظ و امید، شرکت های بیمه ای منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به شمار می روند. 

براساس این گزارش، سرمایه ثبتی 9 شرکت بیمه ای خصوصی در سال گذشته بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده است.

photo_2023-06-28_08-58-04

ارسال نظر