شناسه خبر : 34350

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تجارت نو رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تجارت نو رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۸۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۶.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه زندگی باران با کاهش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۱.۸۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۳.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۰.۵۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۸ شرکت سبزپوش شد.

 

  • ناهید خسروی نجف ابادی

    عضویت در معاملات بورس وفرابورس تهران سهام بانکی وخدمات بیمه ای

  • ناهید خسروی نجف ابادی

    عضویت در معاملات بورس وفرابورس تهران سهام بانکی وخدمات بیمه ای تجارت نو

  • ناهید خسروی نجف ابادی

    عضویت در معاملات بورس وفرابورس تهران سهام بانکی وخدمات بیمه ای تجارت نو

ارسال نظر