شناسه خبر : 33931

اختصاصی چابک آنلاین ؛

سود انباشته " وبیمه " کاهش یافت

سود انباشته " وبیمه " کاهش یافت

سود انباشته شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در ۶ ماهه منتهی به اسفند سال گذشته به رقم ۱۲۴ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با سود انباشته 203 میلیارد تومانی وبیمه در مدت مشابه سال قبل از آن، بالغ بر 78 میلیارد تومان کاهش داشت.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به سرمایه گذاری در سهام ، می پردازد.

این شرکت در نتیجه فعالیت های خود موفق شد تا در 6 ماهه منتهی به اسفند سال گذشته، در آمدهای عملیاتی خود را به رقم 81 میلیارد تومان برساند.

این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی32 میلیارد تومانی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن، حدود 49 میلیارد تومان رشد داشت.

در عین حال مروری بر فعالیت های شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه نشان داد که سود خالص این شرکت هم در همین مدت 75 میلیارد و 102 میلیون تومان اعلام شد.

photo_2023-05-18_00-33-32

33.57 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در اختیار بیمه مرکزی و 20/63 درصد نیز در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی است.

 19/38 درصد از سهام این شرکت هم در اختیار صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نیک است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای