شناسه خبر : 33891

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد ۱۷۰ درصدی سود خالص هر سهم شرکت بیمه کوثر

رشد 170 درصدی سود خالص هر سهم شرکت بیمه کوثر

سود خالص هر سهم شرکت بیمه کوثر در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته با رشدی ۱۷۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، ۱.۰۸۷ ریال اعلام شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سود خالص هر سهم این شرکت در سال مالی 1400 رقمی معادل 403 ریال اعلام شده بود.

سود خالص شرکت بیمه کوثر در سال مالی منتهی به اسفند سال 1401 به 1.834میلیارد تومان رسید.

این رقم در مقایسه با سود خالص 681 میلیارد تومان سال مالی 1400، حدود 169 درصد رشد داشت.

در این میان، سود عملیاتی شرکت بیمه کوثر در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته بالغ بر 1.828 میلیارد تومان اعلام شد که رشدی 132 درصدی نسبت به سال ما قبل از ان داشت.

ناگفته نماند که در سال مالی منتهی به اسفند  سال گذشته، سود انباشته شرکت بیمه کوثر هم با رشدی 212 درصدی نسبت به سال ما قبل از آن به رقم 1.827 میلیارد تومان رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای