شناسه خبر : 33193

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانک شهر کدام یک از دارایی های خود را بیمه نکرد؟

بانک شهر کدام یک از دارایی های خود را بیمه نکرد؟

دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش بانک شهردرنیمه نخست سال گذشته، از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نبود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بانک شهر اعلام کرده است که باتوجه به شرایط خاص، املاک آماده برای فروش و وثایق تملیکی این بانک در نیمه نخست سال گذشته تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.

هر چند که براساس آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور دستگاه های اجرایی باید ریسک های خود در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی مناسب تحت پوشش بیمه قرار دهند.

ناگفته نماند که مجموع وثایق تملیکی بانک شهر درنیمه نخست سال گذشته، رقمی در حدود 8.621 میلیارد تومان بوده است.

گفته می شود که دارایی های ثابت مشهود گروه بانک شهر درشش ماهه نخست سال گذشته، تا ارزش 3.200 میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

از منظر موجودی نیز، موجودی صندوق ریالی و ارزی بانک شهر نزد شعب این بانک تا سقف 1.100 میلیارد تومان درمقابل خطرات ناشی از سرقت و آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای