شناسه خبر : 33088

اختصاصی چابک آنلاین؛

بی اطلاعی خوش کیش از انتصاب او به عنوان مدیرعامل جدید اتکایی امین

بی اطلاعی خوش کیش از انتصاب او به عنوان مدیرعامل جدید اتکایی امین

مشاورکمیسیون تخصصی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، درخصوص انتصاب خود به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بیمه اتکایی امین اظهار بی اطلاعی کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمدرضا خوش کیش، در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: تمامی این صحبت ها گمانه زنی است و با شرکت های مختلف صحبت هایی شده اما هنوز برنامه خاصی وجود ندارد.

اسفند ماه سال گذشته و با استعفای موسی رضایی میرقائد مدیرعامل سابق شرکت بیمه اتکایی امین ، خسرو حقیقی پناه به عنوان سرپرست شرکت بیمه اتکایی امین انتخاب شد.

وی، اذعان داشت که در حال حاضر برنامه خاصی  برای  مدیریت در شرکت بیمه اتکایی امین نداردزیرا در سازمان مدیریت میادین میوه و تره بارشهرداری تهران و همچنین در صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان به عنوان مشاور فنی کمیسیون تخصصی مشغول به  فعالیت بوده و بر روی این دو حوزه متمرکز است.


خوش کیش،گفت:درگذشته در حوزه اتکایی فعالیت هایی داشته و با وی صحبت هایی در خصوص مدیریت در چند شرکت شده اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای