شناسه خبر : 33010

اختصاصی چابک آنلاین؛

اتکایی ایرانیان برای سهامداران خود ۲۰۰ ریال سود نقدی کنار گذاشت

اتکایی ایرانیان برای سهامداران خود 200 ریال سود نقدی کنار گذاشت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱، ‌روز سه شنبه ۲۳ اسفند برگزار و به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس این گزارش، درمجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی این شرکت در سال مالی منتهی به 30 آذر 1401 از سوی صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب و13.000میلیون ریال پاداش به صورت ناخالص برای هیات مدیره در نظر گرفته شد.

درحال حاضر، سیدمحمد آسودهءخلجانی، محمد میهن یار، حجت پوستین چی، رسول سعدی و غلامعلی غلامی در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان حضور دارند.

بر اساس این گزارش، سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 30 آذر 1401معادل 5.672.301 میلیون ریال بوده  و سود خالص هر سهم نیز به 709 ریال رسیده است.

همچنین، حق حضور اعضای هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به ازای حداقل دو جلسه در ماه، از 3 میلیون تومان در سال گذشته به  4 میلیون و پانصد هزار تومان در سالجاری افزایش یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای