شناسه خبر : 32545

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به نوین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به نوین رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۱.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۲۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۵.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۲۴ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای