شناسه خبر : 32316

اختصاصی چابک آنلاین؛

سامانه سوت زنی صنعت بیمه راه‌اندازی می‌شود

سامانه سوت زنی صنعت بیمه راه‌اندازی می‌شود

علی بنیادی نائینی، عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، راه اندازی سامانه سوت زنی الزامی است که از جانب وزارتخانه به همه‌ زیرمجموعه ها اعلام شده و در بیمه مرکزی هم به همین ترتیب است. 

 بیمه مرکزی سامانه سوت زنی را طراحی و اجرایی کرده  و در حال حاضر بر روی آن کار می کنند.

پیچیدگی فرآیندها و ضوابط و قواعد بیمه به گونه ای است که ممکن است  براساس یک تحلیل حق با یک نفر باشد و با تحلیلی دیگر حق با فرد دیگری باشد و باتوجه به  قواعد و مقرراتی که وجود دارد، سامانه سوت زنی باعث می شود که افراد از منظر خود دیدگاهی را بیان کنند منتهی به این معنی نیست که واقعا اتفاق و یا مشکلی رخ  داده است.

 فرض براین است که تمامی موارد اعلام شده حتی خبر نادقیق از افراد غیر موثق هم بررسی خواهد شد.

 حوزه نظارت و بازرسی بیمه مرکزی، واحد پاسخگویی به شکایات دارد و مستقیم نقطه نظرات مردم را دریافت می کند.

 

حجم ویدیو: 17.69M | مدت زمان ویدیو: 00:02:39
ارسال نظر

خدمات بیمه ای