شناسه خبر : 32152

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد ۵۱ درصدی حق بیمه صادره در بیمه های بورسی

خسارت های پرداختی شرکت های بیمه ای نسبت به حق بیمه صادره شتاب بیشتری داشت

رشد 51 درصدی حق بیمه صادره در بیمه های بورسی

بررسی آخرین اطلاعات منتشر شده ۲۶ شرکت بیمه ای فعال در بازار سرمایه نشان می دهد، تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ ، مجموع حق بیمه صادره این شرکت ها از ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گذشته است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۱ درصد رشد داشته است.

چابک آنلاین، سعید رشیدی، رشد ارزش ریالی حق بیمه های صادره (شامل قبولی تکایی) شرکت های بیمه ای درحالی اتفاق افتاد که در یک سال گذشته ، به نظر میرسد که رشد نرخ خدمات بیمه ای کمتر از رشد سطح عمومی قیمت ها بوده است.

این موضوع ریسک های عملیاتی شرکت های بیمه ای را افزایش می دهد.

ازطرفی براساس قوانین جدید، شرکت های بیمه ای ملزم به پرداخت آنی و کوتاه مدت بخشی از خسارت ها شده اند که این موضوع نیز تاحدی از رسوب درآمدهای ناشی از حق بیمه کاسته است.

این موارد در11 ماه گذشته باعث شد تا مبلغ خسارت های پرداختی شرکت های بیمه ای با شتاب بیشتری نسبت به حق بیمه صادره افزایش یابد.

براین اساس، تا پایان بهمن ماه سال جاری، خسارت پرداختی شرکت های بیمه ای از 58 هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به ارقام گزارش شده در سال گذشته حدود 63 درصد بیشتر است.

در جدول زیر حق بیمه صادره و خسارت پرداختی شرکت های بیمه ای با یکدیگر مقایسه شده است.

1

براساس آمار جدول ، بیشترین رشد حق بیمه صادره در نمادهای «آرمان» ، «دانا» و «ودی» اتفاق افتاده و نمادهای «بخاور» ، «آرمان» و «وسین» نیز بیشترین رشد خسارت های پرداختی را به ثبت رسانده اند.

در این بین،نماد«ومعلم» تنها نمادی است که درمقابل رشد حق بیمه صادره، کاهش مبلغ خسارت پرداختی را گزارش کرده است.

ازارقام بالا مشخص می شود، هرچند برخی شرکت های بیمه ای توانسته اند ضریب خسارت (خسارت پرداختی تقسیم بر حق بیمه دریافتی) خود را بهبود بخشند، اما در مجموع شاهد افزایش ضریب خسارت شرکت های بیمه ای مورد بررسی بوده ایم.

ازارقام موجود در جدول بالا می توان نسبت خسارت صنعت بیمه را درمحدوده 0.54 برآورد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  حدود 2.5 واحد درصد کاهش یافته است.

این موضوع افزایش ریسک عملیاتی شرکت های بیمه ای را نمایان می سازد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای