شناسه خبر : 31919

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین ، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۶۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۰.۳۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۳.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۷۶ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۵ شرکت سبزپوش  شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای