شناسه خبر : 31873

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پاسارگاد رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پاسارگاد رسید

‌در دومین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با کاهش ۲.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۴۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۳.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۲۴ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای