شناسه خبر : 31858

اختصاصی چابک آنلاین؛

ساختمان بیمه سینا به کارگزاری بورس بهگزین رسید

ساختمان بیمه سینا به کارگزاری بورس بهگزین رسید

داود کریمی قهرودی، قائم مقام اجرایی مدیرعامل شرکت بیمه سینا، اعلام کرده است که شرکت کارگزاری بورس بهگزین به عنوان برنده مزایده فروش ساختمان کوچه سیزدهم خیابان خالد استامبولی درتهران انتخاب شده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، 18 بهمن ماه سالجاری شرکت بیمه سینا دراطلاعیه ای یکی از املاک خود در شهر تهران را به مزایده عمومی گذاشت.

این مزایده برای فروش ساختمانی واقع در کوچه 13 خیابان خالد اسلامبولی (ساختمان وزرا) بود.

با بازگشایی پاکت های مزایده، شرکت کارگزاری بورس بهگزین با پیشنهاد مبلغ 3.000 میلیارد ریالی (300 میلیارد تومان) برنده این مزایده شد.

اکنون شرکت بیمه سینا اعلام کرده که 150 میلیارد ریال از شرکت کارگزاری بورس بهگزین بابت تضمین دریافت کرده و 50 درصد مبلغ هم در زمان تنظیم و امضاء مبایعه نامه و 45 درصد مبلغ هم زمان تحویل ملک 5 درصد مبلغ  نیز زمان انتقال قطعی سند دریافت خواهد کرد.

پیشترمدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه سینا اعلام کرده بود که شرکت متبوع وی در راستای اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ و رعایت ضوابط بیمه مرکزی، برنامه فروش برخی از دارایی های ثابت خود را دارد.

براساس اعلام شرکت بیمه سینا، زیان انباشته این شرکت در 9 ماهه منتهی به آذر امسال به حدود  705 میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای