شناسه خبر : 31692

اختصاصی چابک آنلاین ؛

قائم مقام بر کرسی سرپرستی بیمه دی تکیه زد

قائم مقام بر کرسی سرپرستی بیمه دی تکیه زد

با گذشت هشت ماه از معرفی نظر علی صلاحی نژاد به عنوان قائم مقام شرکت بیمه دی، سرانجام او، جایگزین محمدرضا کشاورز شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، کشاورز از سال ۹۷ مدیرعامل شرکت بیمه دی شده بود. 

شهریورماه سالجاری، سید فرید موسوی، مدیر روابط عمومی شرکت بیمه دی در گفتگو با چابک آنلاین، استعفای کشاورز را از سمت مدیریت عاملی این شرکت تایید کرده بود. 

هرچند که او تا همین اواخر مدیرعامل شرکت بیمه دی بود.

نظر علی صلاحی، سرپرست جدید بیمه دی هم، تااسفندماه سال ۹۸  و بعد از ۱۴ ماه مدیریت در شرکت بیمه ملت، جای خود را به اسماعیل دلفراز داده بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای