شناسه خبر : 31506

اختصاصی چابک آنلاین؛

بهترین راه مدیریت ریسک در صنعت بیمه انتقال آن به خارج از کشور است

بهترین راه مدیریت ریسک در صنعت  بیمه انتقال آن به خارج از کشور است

رضا بیگدلی، مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه رازی: در ریسک ها و حوادثی که می توانند زیان مالی بسیار زیادی به دنبال داشته باشند بهترین راه انتقال ریسک است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، اگر صنعت بیمه 100 درصد ریسک های قسمت انرژی، پتروشیمی و یا ریسک های فاجعه آمیز را هم بتواند پوشش دهد منطقی نیست که همه این ریسک ها در داخل کشور نگهداری شود و باید  این ریسک ها به شرکت های بیمه بین المللی و کشورهای دیگر منتقل شود. 

در صورت آسیب دیدن هر بخش از اقتصاد یا حتی یک شرکت پتروشیمی، حتی در صورت جبران خسارت توسط بیمه در واقع  خود صنعت بیمه زیان کرده، بنابراین باید ریسک را به صورت معقول و منطقی به شرکت های بین المللی انتقال داد.

 

حجم ویدیو: 2.28M | مدت زمان ویدیو: 00:01:09
ارسال نظر

خدمات بیمه ای