شناسه خبر : 31330

اختصاصی چابک آنلاین؛

توجه به نوآوری منجر به ایجاد خلاقیت درصنعت بیمه می شود

توجه به نوآوری منجر به ایجاد خلاقیت درصنعت بیمه می شود

دبیرکارگروه شبکه فروش و بازاریابی سندیکای بیمه گران ایران، اظهارکرد: برای ارائه و معرفی محصولات متنوع و جدید به بازار، شاخص های متعددی از جمله پذیرش بازار و تنوع در محصول اثرگذار هستند هر چند که بنا به دلایل متعددی،تنوع محصولات در صنعت بیمه خیلی زیاد نیست.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "بهمن سوری" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: یکی از دلایل عدم ارائه محصولات متنوع و جدید در بازار بیمه کشور، نگاه کلیشه ای در این صنعت است و همواره کپی کاری، روش معمولی بوده که در دستور کار برخی از شرکت ها قرار داشت.

وی،ادامه داد: در این دوره از مدیریت بیمه مرکزی، به موضوع تحول و نوآوری دقت ویژه ای شد و اهمیت خاصی برای این موضوع قائل هستند که راه اندازی سه شنبه های نوآوری نشان از همین توجه دارد.

معاون فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت شرکت بیمه تجارت نو، گفت: توجه به نوآوری در بیمه مرکزی منجر به ایجاد خلاقیت و تفکر های نو در صنعت بیمه می شود و صاحبنظران تخصصی این صنعت را ترغیب می کند که تحول گرا و نوگرا باشند و از چارچوب های کلیشه ای خارج شده و وارد فضای توسعه شوند.

سوری، معتقد است که این نگاه بیمه مرکزی جای تقدیر دارد و می شود از آن به عنوان یک نقطه عطف یادکرد و با این نگاه رییس کل بیمه مرکزی می شود آینده روشنی را برای این مسیر متصور شد.

وی،بخش دیگری از تحول در محصول را وابسته به ذائقه بازار برشمرد و توضیح داد: این بخشی است که نمی شود آن را نادیده گرفت.

دبیرکارگروه شبکه فروش و بازاریابی سندیکای بیمه گران ایران، تصریح کرد: وقتی محصولی با رغبت عمومی مواجه نشود، همین موضوع فراوانی آن محصول را در بین آحاد مردم جامعه کم می کند ووقتی فراوانی کم شود، ریسک افزایش پیدا می کند که برای شرکت های بیمه ای به صرفه نخواهد بود.

سوری، گفت: بخشی از این موضوع هم به رونق سبد اقتصادی خانواده و رونق فضای کسب و کار جامعه بر می گردد و وقتی که اقتصاد رونق نداشته باشد ممکن است که کسب و کارها با زیان مواجه شوند ، درنتیجه افراد برای جلوگیری اززیان های احتمالی از هزینه های قابل چشم پوشی صرفنظر می کنند و تنها بیمه نامه های واجب تر را خریداری کرده و از محصولات جدید استقبال نخواهند کرد.

معاون فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت شرکت بیمه تجارت نو، گفت: گاهی افراد از وجود بیمه نامه ها بی خبر هستند و وقتی بیمه گر برای مشتری توضیح می دهد با استقبال روبرو می شود ، به همین دلیل هم است که همه می دانند که بیمه محصولی فروختنی است و شاید نیاز باشد که با زبان و ادبیات عموم جامعه آن را توضیح دادتا افراد برای خرید بیمه نامه ها تشویق شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای