شناسه خبر : 31291

اختصاصی چابک آنلاین؛

ارائه نرخ های غیرواقعی بی اعتمادی بیمه گذاران را به دنبال دارد

ارائه نرخ های غیرواقعی بی اعتمادی بیمه گذاران را به دنبال دارد

اعتماد سازی امری مهم در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در واقع، اعتماد در هر فعالیت تجاری یکی از مهم ترین مواردی است که می تواند به عنوان یک مزیت مطرح شود،زیرا مشتری ازکسب و کاری خرید می کند که بتواند به آن اعتماد کند.

ازطرفی، رقابت معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت شرکت ها است،یعنی هربنگاه یا سازمانی که از توان رقابتی بالایی در بازار برخوردار باشد می توان گفت که رقابت پذیری بالاتری دارد.

اما یکی از موضوعات مهمی که باعث ارتقای رقابت پذیری می شود کیفیت سطح خدمات است .

درسال های اخیر وبا گسترش تعداد شرکت های بیمه ای، برخی از شرکت ها برای افزایش سهم از بازار خود  به رقابت های ناسالم روی آوردند که این امر منجر به بی اعتمادی برخی از افرادجامعه به این صنعت شد.

چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی  هم بر این موضوع تاکید کرد که اعتماد سازی به یکی از چالش های صنعت بیمه تبدیل شده است.

درهمین راستا، چابک آنلاین با حمید جهاندیده ، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز درخصوص اعتمادسازی درصنعت بیمه به گفتگو نشسته که از نظر می گذرد:

چابک آنلاین: چه چیزی باعث شده که اعتماد سازی به چالش برای صنعت بیمه تبدیل شود؟

جهاندیده: اعتماد شیوه ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی است و عاملی تاثیرگذار در زمینه موفقیت شرکت های بیمه بازرگانی در عرصه اجتماعی تلقی می شود.

اعتماد عمومی یکی از ارزشمندترین سرمایه های هر شرکت بازرگانی است.

اعتمادسازی عامل مهم و بارز در موفقیت صنعت بیمه است، هیچ تضمینی وجود ندارد که مشتری ( بیمه گذار ) پس از اتمام بیمه نامه ( قرارداد ) خود مجدداً قرارداد خود را تمدید کند یا به عبارتی از شرکت بیمه مجدداً بیمه نامه خرید کند، به همین دلیل تنها عاملی که باعث این امر می شود نقش اعتماد سازی است، زیرا اعتماد سازی  امری بسیار مهم درجذب مشتریان جدید و نگه داشتن مشتریان سابق و قدیمی است.

عدم اطمینان یا عدم شناخت کافی جامعه از صنعت بیمه، ناکارآمدی برخی ازبیمه گران در تامین نیازهای واقعی مشتریان (بیمه گذاران)، دریافت حق بیمه های غیرواقعی،کافی نبودن تامین های ارائه شده از سوی برخی شرکت های بیمه ای ، تحمیل شرایط یک طرفه و ارائه بیمه های سنتی، وجود آیین نامه ها و قوانین دست و پا گیر، الزام به رعایت نرخ ثابت و پرهیز از تخفیف های موجه، نرخ‌شکنی غیر موجه و کم فروشی در تعهدات بیمه ای از جمله عواملی است که منجر به عدم اعتماد به صنعت بیمه در جامعه می شود.

نتایج  نرخ شکنی ها سبب می‌شود بیمه‌گر به دلیل کمبود نقدینگی نتواند در زمان بروز حادثه ، خسارت‌ها را به درستی پرداخت کند و نتیجه این اتفاق، بی‌اعتمادی بیمه‌گذاران و جامعه به شرکت‌های بیمه است.

از طرفی عدم پرداخت به موقع حق بیمه از جانب بیمه گذاران ، باعث شده که جلب اعتماد ( اعتماد سازی ) به چالشی دو سویه در صنعت بیمه تبدیل شود.

چابک آنلاین: کدام بخش از فعالیت بیمه گران باعث به وجود آمدن چالش اعتماد شده است؟ 

جهاندیده: به نظر می رسد فعالیت بیمه گران در زمینه بیمه نامه های درمان گروهی ( بیمه درمان تکمیلی ) از چالشی ترین فعالیت های بیمه ای محسوب شود.

با توجه به ماهیت بیمه نامه درمان گروهی که جبران هزینه های درمانی بیمه شده ( با توجه به سقف تعهدات و پوشش ) است این بیمه نامه محصولی جذاب و مورد نیاز برای بیمه گزاران است. 

همچنین افزایش هزینه های درمانی و شکاف عمیق بین هزینه های درمانی و تعهدات سازمان های بیمه گران پایه ، موجب شده  بیمه گذاران اقدام به تهیه بیمه درمان تکمیلی کنند.

اما نرخ شکنی شرکت های بیمه ای و ارائه نرخ های غیر واقعی برای جذب پرتفوی  حفظ ظاهری سهم بازار شرکتهای بیمه گر ، باعث می شود تا شرکتهای بیمه با نرخ های غیر واقعی نسبت به عقد قرارداد با بیمه گذار اقدام کرده و پس از عقد قرارداد با توجه به غیر فنی بودن مبالغ حق بیمه و عدم تناسب و عدم کفایت مبلغ خسارت با حق بیمه دریافت شده ، بعضاً بیمه گران نسبت به مدیریت خسارات و اعمال رویه هایی جهت کنترل خسارات اقدام می کنند که این روش، مورد اتنظار بیمه شدگان نبوده و در نهایت بدلیل نارضایتی بیمه شدگان ، بی اعتمادی بیمه گذاران را به دنبال خواهد داشت . 

چابک آنلاین: شرکت های بیمه با اتخاذ چه راهکارها و تصمیماتی می توانند اعتماد سازی را قوت ببخشند؟

 جهاندیده: حسن نیت شرکت های بیمه، ارائه نرخ های حق بیمه واقعی و فنی،عملکرد صحیح نمایندگان و شبکه های فروش،ایفاء به تعهدات ، پرداخت به موقع خسارت بیمه شدگان و  تعامل با بیمه گذاران از جمله مواردی است که منجر به اعتماد در بیمه گذاران و عموم جامعه به صنعت بیمه خواهد شد.

 

ارسال نظر