شناسه خبر : 31074

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت بیمه سینا اصلاح ساختار مالی راکلید زد

شرکت بیمه سینا اصلاح ساختار مالی راکلید زد

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه سینا اعلام کرده که شرکت بیمه سینا در راستای اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ و رعایت ضوابط بیمه مرکزی، برنامه فروش برخی از دارایی های ثابت به شرح ذکر شده را دارد.

Capture

به گزارش چابک آنلاین، عبدالله سلطانی ثانی،سه روز قبل،خبرداده بودکه اعضای هیات مدیره این شرکت درخصوص معرفی فروش ساختمان های شهید بهشتی و سنایی موافقت کرده اند.

به تازگی شرکت بیمه سینا عملکرد 9 ماهه سالجاری خود را منتشر کرده است.

براین اساس زیان خالص شرکت بیمه سینا در پایان آذر ماه امسال رقمی معادل 131 میلیارد و 180 میلیون تومان اعلام شده است.

بر اساس گزارش  شرکت بیمه سینا، زیان انباشته این شرکت در 9 ماهه امسال  به حدود  705 میلیارد تومان رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای