شناسه خبر : 30213

اختصاصی چابک آنلاین؛

ارتباطات زیرساخت، پوشش بیمه مناسب نداشت؟

ارتباطات زیرساخت، پوشش بیمه مناسب نداشت؟

دارایی های ثابت شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در سال مالی گذشته از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نبود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت به فعالیت در زمینه تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه های زیرساخت ارتباطی، بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور می پردازد.

گفته می شود که دارایی های ثابت شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شامل اموال، تجهیزات و موجودی اقلام سرمایه ای و جاری در سال گذشته تا ارزش 74.030.256 میلیون ریال7400  میلیارد تومان  در مقابل حوادث احتمالی ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بود.

هرچند که از نظر حسابرس قانونی این میزان پوشش بیمه ای برای دارایی های ثابت مشهود شرکت ارتباطات زیرساخت کافی نبوده است.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی ازموسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای