شناسه خبر : 29801

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای از سامانه بدهکاران بزرگ استفاده نمی کنند

شرکت های بیمه ای از سامانه بدهکاران بزرگ استفاده نمی کنند

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، اظهار کرد: حرکت شرکت ها به سمت فروش بیمه نامه های خرد و ثبات مدیریتی در شرکت های بیمه ای ، منجر به کاهش مطالبات و بهبود عملکرد شرکت های بیمه ای خواهد شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،  "علیرضا حجتی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اگر شرکت های بیمه ای می خواهند رو به جلو حرکت کنند باید به فکر جذب بیمه گذاران جدید باشند و روی بازاریابی بیمه گذاران جدید بیشترتمرکزکنند.

وی،افزود:شرکت های بیمه ای ، گاهی مجبورند که با توجه به وضعیت اقتصادی با بیمه گذاران خود کنار بیایند و بیمه نامه را صادر کنند و گاهی 6 ماه تا یکسال زمان می برد تا بیمه گذار حق بیمه خود را پرداخت کند.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین، خاطر نشان کرد که مدیران شرکت بیمه ای به دلیل اینکه به سهامداران خود ثابت کنند که حرکت شرکت رو به جلو است ، مجبور هستند که با بیمه گذاران بزرگی که حق بیمه را با تاخیر پرداخت می کنند هم همکاری کنند .

حجتی،ادامه داد: از صورت های مالی شرکت های بیمه ای و افزایش مطالبات شرکت ها می توان استنباط های متفاوتی داشت، درحال حاضر برخی  از  شرکت های بیمه ای برای بیمه گذاران خود بیمه نامه صادر می کنند اما حق بیمه را با تاخیر 6 ماه تا یکساله دریافت می کنند.

وی،گفت: یکی از موضوعاتی که بر روی آن فعالیت جدی نشده ، سامانه بدهکاران بزرگ است که این سامانه راه اندازی شده اما شرکت های بیمه ای ازآن استفاده نمی کنند.

این عضوهیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، اذعان داشت که یکی از مشکلات بزرگ صنعت بیمه این است که یک بیمه گذار در یک شرکت بیمه بدهکار است و سال بعد درشرکت بیمه دیگری بدهی جدیدی ایجاد می کند که این موضوع ، برای شرکت های بیمه ای به یک چالش تبدیل شده است.

حجتی، یکی از دلایل عدم استفاده شرکت های بیمه ای از سامانه بدهکاران بزرگ را نگرانی شرکت های بیمه ای برای از دست دادن بیمه گذاران خود برشمرد و افزود: اگر اسم بیمه گذار در سامانه ثبت شود سیستم قفل می شود و بیمه گران نگران هستند که بیمه گذاران خود را از دست بدهند در صورتیکه اصلا اینطور نیست.

وی، اظهار کرد:حرکت به سمت جذب بیمه گذاران خرد می تواند جلوی این مشکل را بگیرد هرچندکه حرکت به سمت بیمه های خرد، نیازمند ایجاد شبکه فروش قوی بوده وجذب و تربیت شبکه فروش قوی زمانبر است و با طول دوره مدیریت هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ها چندان هماهنگی ندارد.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین، گفت: ایجاد شبکه فروش قوی نیازمند صرف زمان حداقل  3 تا 4 سال بوده تا یک شبکه فروش خوب و قوی تربیت شود.

حجتی، تصریح کرد: همه مدیران با توجه به میانگین طول دوره 2 ساله مدیریت ، به سمتی می روند که یک پرتفوی کلان بدست بیاورند در حالیکه این موضوع به یک آفت مدیریتی تبدیل شده زیرا اگر این موضوع مطرح نباشد بیمه گذاران بزرگ برای خیلی از شرکت های بیمه ای که برای آنها  بدهی ایجاد می کنند جذابیتی هم ندارند.

وی،ادامه داد: درحال حاضر چون هیات مدیره دوساله است، مدیران تلاش می کنند که در یک بازه زمانی کوتاه عملکرد مناسبی نشان دهند و از طرفی هم به واسطه فروش بیشتر،زیان های خود را پوشش دهند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، با اشاره به عملکرد چند شرکت موفق در صنعت بیمه، گفت: با بررسی این شرکت ها مشخص می شود که شرکت های مد نظر هم دارای ثبات مدیریتی هستند و هم به سمت فروش بیمه های خرد رفته اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای