شناسه خبر : 28797

اختصاصی چابک آنلاین؛

فعالیت بیمه گری سود چندانی برای شرکت های بیمه ای ندارد

فعالیت بیمه گری سود چندانی برای شرکت های بیمه ای ندارد

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد:با بررسی صورت های مالی شش ماهه نخست شرکت های بیمه ای متوجه می شوید که بیشتر شرکت ها بالای نقطه سر به سر هستند، یعنی هزینه ها بیش از درآمد است، یعنی فعالیت های عملیاتی و بیمه گری دیگر سود چندانی برای شرکت ها ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، عبدالمجید رافع، در گفت وگو با چابک آنلاین افزود: شرکت های بیمه ای نمی توانند مشتریان خود را رها کنند، یعنی همان بیمه گذارانی که تامین کننده سود برای شرکت های بیمه ای هستند بیمه درمان و ثالث هم دارند و شرکت بیمه نمی تواند بگوید که درمان و ثالث را نمی پذیرد و فقط رشته های سود ده را می پذیرد.

وی،ادامه داد: مدیران شرکت های بیمه ای نمی توانند بیمه نامه های درمان را نپذیرند و گاهی این امر برای آنها امکانپذیر نیست.

رافع، درخصوص جایگاه نه چندان قوی صنعت بیمه در زنجیره تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی،گفت: دلیل این امر بیشتر شرایط اقتصادی است و رونق  اقتصادی  بدون پیش بینی و برآورد آینده امکان پذیر نیست.

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، گفت: بین شرکت های بیمه ای و قوانین بالادستی یکسری عوامل واسطه ای وجود دارند،بنابراین مدیران صنعت بیمه کار سختی در پیش دارند تا بتوانند صنعت بیمه را از این شرایط خارج کنند.

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، خاطرنشان کرد که مدیر با دو مسئولیت روبرو است یکی مسئولیت اجتماعی و دیگری مسئولیت شرکتی است.

رافع، افزود: مسئولیت شرکتی ایجاب می کند که تا جایی که امکانپذیر است از ریسک دوری کنند و به بیمه نامه ای که صد درصد زیان برای سهامدار به بار می آورد ورود پیدا نکنند که  این با آن  مسئولیت اجتماعی ، فاصله دارد.

وی، اذعان داشت که از طرفی هم مدیر درقبال کسب و کاری که دارد مسئولیت دارد و باید درآمد داشته باشد تا هزینه های شرکتی را بپردازد به همین دلیل سعی می کند که بهترین راه را بین این موارد انتخاب کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای