شناسه خبر : 29565

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های نفت فلات قاره تا چه میزان تحت پوشش بیمه بود؟

دارایی های نفت فلات قاره تا چه میزان تحت پوشش بیمه بود؟

دارایی های ثابت شرکت نفت فلات قاره ایران و دارایی های درجریان تکمیل متعلق به شرکت ملی نفت ایران و موجودی مواد وکالای این شرکت درسال گذشته جمعابه بهای تمام شده، ۸۳۶.۹۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۳۵.۱۸۶میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار داشته که در این خصوص حسابرس قانونی توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور جلب کرده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، هیات وزیران در آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند. 

شرکت نفت فلات قاره ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز دریایی جهان است که وظیفه استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی کشور در طول بیش از 1200 کیلومتر از گستره آب‌های نیلگون خلیج فارس (به استثنای پارس جنوبی و شمالی) و همچنین دریای عمان را برعهده دارد.

حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه خلیج فارس است.

از قرار معلوم دارایی های در جریان تکمیل (پروژه های انتقالی) شرکت ملی نفت ایران در سال گذشته از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نبوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای