شناسه خبر : 28731

اختصاصی چابک آنلاین؛

طلب ۸۹ میلیاردی شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا از اشخاص وابسته

طلب 89 میلیاردی شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا از اشخاص وابسته

مجموع طلب اشخاص وابسته شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا در شش ماهه نخست سالجاری به مبلغ ۸۹ میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت های پارس خودرو، سایپا دیزل و زامیاد بیشترین بدهی را به شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا  دارند.

شرکت پارس خودرو با 26 میلیارد تومان، سایپا دیزل با 21 میلیارد تومان و زامیاد با 13 میلیارد تومان رتبه اول تا سوم بیشترین میزان بدهی به این شرکت را دارند.

درحال حاضر شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا جزء شرکت های فرعی لیزینگ رایان سایپا است.

موضوع فعالیت این شرکت اخذ نمایندگی از شرکت بیمه ایران و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای