شناسه خبر : 28655

اختصاصی چابک آنلاین؛

شیر خشک نوزاد پگاه از فروش مکمل های ورزشی چقدر درآمد کسب کرد؟

شیر خشک نوزاد پگاه از فروش مکمل های ورزشی چقدر درآمد کسب کرد؟

فروش صادراتی شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در سال گذشته به رقم ۵۹ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، فروش صادراتی شرکت شیر خشک نوزاد پگاه، شامل شیر خشک نوزاد و شیر خشک صنعتی بوده است.

این رقم در مقایسه با میزان فروش صادراتی شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در سال 99 رشدی درحدود 177 درصد را نشان می دهد.

شرکت شیرخشک نوزاد پگاه به فعالیت هایی همچون  تولید شیرخشک نوزاد، تولید شیرخشک صنعتی و انواع مکمل های ورزشی واردات مواد اولیه برای تولیدات آتی و انجام خدمات آزمایشگاهی  می پردازد.

از قرار معلوم، شرکت شیر خشک نوزاد پگاه در سال گذشته، 65 هزار کیلوگرم مکمل‌های ورزشی به ارزش 19 میلیارد تومان فروش داشته است.

گفته می شود که این شرکت  دارایی های ثابت خود را تا مبلغ 1500 میلیارد ریال و موجودی مواد اولیه و بسته بندی و کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت خود را تا مبلغ 250 میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.

IMG_20221116_095433_709

ارسال نظر

خدمات بیمه ای