شناسه خبر : 28622

اختصاصی چابک آنلاین؛

بچاری پورمحمدی به تیم هیات مدیره پتروشیمی آبادان اضافه شد

بچاری پورمحمدی به تیم هیات مدیره پتروشیمی آبادان اضافه شد

امیدبچاری پورمحمدی به نمایندگی از شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین به جمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی آبادان اضافه شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، محسن علوی عطاآبادی، سجاد زینلی و محسن کعب عمیر سایر اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی آبادان را تشکیل می دهند.

فعالیت اصلی شرکت پتروشیمی آبادان تولید پی‌وی‌سی است.

گفته می شود که زیان انباشته شرکت پتروشیمی آبادان در پایان شهریور ماه سالجاری به رقم ۸,۲۹۷ میلیارد ریال رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای