شناسه خبر : 28539

اختصاصی چابک آنلاین؛

نمایندگان صندوق تسویه حق بیمه درشرکت های بیمه ای ندارند

نمایندگان صندوق تسویه حق بیمه درشرکت های بیمه ای ندارند

یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که شرکت های بیمه ای برای حمایت همه جانبه از نمایندگان خود می توانند صندوقی را در چارچوبی مشخص برای تسویه حق بیمه ایجاد کنند ، زیرا درحال حاضر حق بیمه می تواند ۱۰ روز نزد نماینده باشد اما همین حق بیمه ۱۲ ماه نزد اگریگیتورها می ماند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "سعید صمدی‌فر" درگفت وگو با چابک آنلاین در پاسخ به این پرسش که" با توجه به شرایط اقتصادی، نبود صندوقی برای واریز حق بیمه برخی از نمایندگان شرکت های بیمه چه تبعاتی می تواند داشته باشه؟، گفت: این مساله که شرکت های بیمه برای اگریگیتورها صندوق گذاشته اند و برای نمایندگان خیر به سیاست شرکت های بیمه ای برمی گردد.

وی،  نمایندگان را سفیران با اهمیت شرکت های بیمه خواندو افزود: این صحیح نیست که حق بیمه 10 روز نزد نماینده بیمه بماند اما همین حق بیمه می تواند 12 ماه نزد اگریگیتورها بماند.

این کارشناس صنعت بیمه، بیان کرد: در مشاغل خدماتی اصل بر خدمات پس از فروش است و شرکت های بیمه ای هم خسارت های وارده به مشتریان خود را از محل حق بیمه  می پردازند یعنی باید حق بیمه در حساب شرکت باشد تا بتواند خسارت را پرداخت کند.

وی،اذعان داشت که در چنین شرایطی بهترین راهکار این است که شرکت بیمه صندوقی را برای نمایندگان خود و در جهت حمایت همه جانبه از آنها ایجاد کنند اما در چارچوبی مشخص.

سرپرست شرکت خدمات بیمه ای امید آسایش و سرمایه ایرانیان، توضیح داد: یعنی یک شرکت بیمه می تواند صندوقی را ایجاد کند که متولی آن امور نمایندگان و امور مالی شرکت بیمه باشد و نماینده بتواند در طول یک ماه حق بیمه را تسویه کنند و مبلغ این صندوق هم می تواند متناسب با پرتفوی هر نماینده باشد.

صمدی ‌فر، عنوان کرد: ازطرف دیگر تعامل بیشتر بین نمایندگان و شرکت های بیمه به فروش بهتر محصولات و بازگشت حق بیمه ها توسط نماینده کمک خواهد کرد.

سرپرست شرکت خدمات بیمه ای امید آسایش و سرمایه ایرانیان، اظهار داشت: در برخی  ازموارد شرکت های بیمه ای نمایندگان خود را به خوبی پالایش نمی کنند و تعدادی  از افرادی که وارد شغل نمایندگی بیمه شدند این تصور را ندارند که می توانند از این شغل درآمد خوبی را داشته باشند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای