شناسه خبر : 28402

اختصاصی چابک آنلاین؛

دستیابی به یک میلیون بیمه شده هدف اصلی صندوق روستاییان و عشایر است

دستیابی به یک میلیون بیمه شده هدف اصلی صندوق روستاییان و عشایر است

رییس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر،هدف اصلی این صندوق را دستیابی به یک میلیون بیمه شده درسال دانست واعلام کرد که ساختار و سیاست جدید برای رسیدن به این هدف مهم، تعریف شده است.

به گزارش چابک آنلاین، دکتر داریوش سلمانیان، در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: بیمه روستائیان و عشایر یک بیمه اختیاری است و هدف اصلی این صندوق، رفتن به سمت بیمه عمر و پس انداز است.

وی، خاطرنشان کرد که هر بیمه شده یک سوم از سهم بیمه نامه را پرداخت و دو سوم دیگر را هم دولت پرداخت می کندکه رفتن به سمت افزایش بیمه شده برای جامعه هدف ، بسیار کاربردی و جذاب خواهد بود.

رییس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، درخصوص بیمه عمرو سرمایه گذاری  هم گفت که بیمه های عمر در کشور به خوبی معرفی نشده اند، بنابراین افراد تمایل زیادی به خرید این نوع بیمه نامه ها ندارند.

سلمانیان،اظهار کرد: به این موضوع که افراد به سمت خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز بروند تا در زمان از کار افتادگی، بازنشستگی یا فوت از مزایای آن بهره مند شوند،کمتر پرداخته شده است.

وی، تصریح کرد: هدف کلی تیم مدیریتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر  این است که جامعه هدف بیشتری را جذب این صندوق کند و با برنامه هایی که طراحی شده و همراهی مناسب، سیاست های تشویقی خوبی هم پیش بینی شده است.

رییس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، یکی از سیاست های تشویقی این صندوق را ایجاد فرصت های تشویقی در زمینه اشتغال افراد برای مهاجرت معکوس افراد به شهرها و روستاهای زیر 20 هزار نفرجمعیت برشمرد.

سلمانیان، افزود: تعریف بیمه تکمیل درمان برای بیمه شده هایی که درحال دریافت مستمری هستند از دیگر مواردی بوده که درنظر گرفته شده  است.

وی، افزود: در طرح های مطالعاتی، موارد تشویقی زیادی برای جذب افراد به صندوق طراحی شده که در آینده اعلام خواهند شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای