شناسه خبر : 28287

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه از ظرفیت کارکنان عملیاتی به درستی استفاده نمی‌کند

صنعت بیمه از ظرفیت کارکنان عملیاتی به درستی استفاده نمی‌کند

ابوالفضل برخی، مدیر امور استان ها و شبکه فروش شرکت بیمه سرمد: طبق آخرین آمارهای بیمه مرکزی ۱۳۸۴ رئیس شعبه در کشور وجود دارد که ۶ درصد از کل کارکنان شرکت های بیمه ای را تشکیل می دهند. این ۶ درصد حدود ۲۰ درصد از تولید حق بیمه شرکت های بیمه ای را به خود تخصیص داده اند و ۸۰ درصد تولید هم بر عهده نمایندگان است. صنعت بیمه از ظرفیت و توان این کارکنان عملیاتی به درستی استفاده نمی کند. شرکت های بیمه ای باید از نمایندگان موفق و روسای شعب که مدیریت نظارتی ۸۰ درصد پرتفوی و تولید مستقیم ۲۰ درصد را برعهده دارند استفاده کنند که در حال حاضر این خلا احساس می شود.

حجم ویدیو: 8.30M | مدت زمان ویدیو: 00:03:01
ارسال نظر

خدمات بیمه ای